Vi inviterer til Rødtmøte


Mandag 21. september kl 18:15 på Tangenten
Dagsorden:
1. Oppsummering av valgkampen og valget.
Rødt har gjennomført sin mest aktive og omfattende valgkamp noen gang og fått det beste stemmetallet vi noen gang har oppnådd.
Hva gjorde vi riktig. Hva kan forbedres?
2. Hvordan skal vi ta var på det vi har oppnådd? Hvilke oppgaver må vi ta fatt på i året som kommer?
Rødt sin hensikt i kommunestyret er bl.a. å være talerør for de folkelige bevegelsene. Kan vi i året som kommer bidra til å styrke disse? Ida foreslår facebookside for legevaktserfaringer? Har du forslag? Miljøarbeid? Styrking av fagforeninger?
Forslag til møteplan:
Rødtmøter mandagene 12 oktober, 9 november og 30 november. Juleavslutning fredag 11. desember?
Gruppemøter i kommunestyregruppa mandagene 5 oktober, 2 november, 23 november, 7 desember
3 Konstituering av kommunestyregruppe – idemyldring. (Konstituering 5 oktober)
Vi ønsker en bred arbeidsdeling mellom forskjellige oppgaver. Til utvalg kan alle velges uavhengig av listeplass og alder. Vi trenger å være ca 12 mennesker.