Verdens maktbalanse i endring- Møte i dag 4/1


Start året med litt seriøs hjernetrim:

Maktbalansen i verden endrer seg raskt. Kina er i ferd med å bli det
økonomiske maktsenteret. Hvordan vil en kinesisk dominert verden være?
Europa er i forfall. I Midtøsten flyr russiske og amerikanske miltærfly i
samme områder og kan fort komme på kollisjonskurs. Brygger det opp til
stormaktskriger? Hva er klok politikk for denne urolige tiden? Pål Steigan
innleder

Kl 18:15 i Tangenten møterom Hasle

Bildecredit:wikipedia