Utbyggingsforsøkene i Bergerskog Avslørende for flertallskoalisjonen Arbeiderpartiet / Høyre / Fremskrittspartiet


Den blåblå regjeringen har ikke akkurat noen offensiv miljøprofil. Tvert imot har regjeringens kontrollorgan overfor kommunene – fylkesmennene – fått beskjed om å ligge lavt og ikke være for strenge.
Den blå-blå regjeringens «miljø»-politikk ga AP, Høyre og FrP god bakgrunn for å kjøre et uhyre rått løp i Bergerskog-saken. Så rått at utbyggingsvedtaket nå, etter en langvarig og uttværende prosess, er blitt opphevet av fylkesmannen.

Bergerskog er et av Nesoddens områder med flott natur og spesielle naturverdier. Det er en praktfull hundremetersskog, lekeplass for mange barn og, ikke minst, en både trygg og spennende skolevei for barna på Solåsen og omliggende områder i Berger skolekrets. Allikevel ble området sonet til boligbygging av kommunestyret for mange år siden mot Rødt, Venstre og MDG sine stemmer. Disse partiene har hele tiden arbeidet for å beholde Bergerås som naturområde.
Da Selvågbygg regulerte området, var det, som vanlig, utbygger som bestilte undersøkelsen og valgte firmaet som skulle foreta de miljøfaglige vurderingene om utbyggingen gikk ut over vesentlige verdier knyttet til biologisk mangfold. Rapporten hadde noen kritiske bemerkninger, men ble oppsummert som om utbyggingen ikke hadde vesentlige ulemper av miljømessig art. Da reagerte naboene. De skranglet sammen 20 000 kroner til en egen undersøkelse. Denne undersøkelsen viste at det er flere rødlistearter i området. Den endelige konklusjonen var at utbyggingen hadde store, uopprettelige konsekvenser for disse.
Hva gjør kommunestyret med det? Så å si ingen ting. Omfattende utbygging blir vedtatt. Mindretallet (MDG, V og Rødt) anker avgjørelsen inn for Fylkesmannen. Oslo og Akershus avdeling av Norsk Ornitologisk Forening innklager også vedtaket. Fylkesmannen opphever kommunestyrets vedtak fordi det er i strid med gjeldende lover og regler for vern av biologisk mangfold.
Hva skjer så? Rådmannen tolker saken slik at den var for dårlig utredet. Han skriver et noen sider lengre sakspapir hvor han innrømmer at utbyggingen vil være skadelig for det biologiske mangfoldet, men sier at hensynet til behovet for utbygging må gå foran. Deretter fremmer han nøyaktig det samme vedtaksforslaget som han gjorde første gang! Det blir vedtatt i fjor vinter, og mindretallet anker til fylkesmannen på nytt.
Nå har fylkesmannen opphevet det nye vedtaket også. Det er fremdeles lovstridig. Denne merkelige prosessen kan ikke tolkes som annet enn at flertallet i denne opprørende saken ikke har tilstrekkelig respekt for naturen vi er avhengig av. Omtanken for hva slags miljø vi skal etterlate oss til kommende generasjoner, er sviktende. Denne saken viser også hvordan flertallet er villig til å omgå lovverket dersom det er «nødvendig» for å få presset spesielle interesser igjennom. Dette er et nytt forsøk i en lang rekke på å la hensynet til utbyggernes voldsomme fortjeneste gå foran hensynet til å bevare uerstattelige miljøverdier.
Visst trenger vi flere boliger på Nesodden! Men IKKE ved omfattende miljø-ødeleggelser!

Bildecredit:Wikipedia