Transformasjonsområde=riving til fordel for blokkbebyggelse


Tangenbyen  er i kommuneplanen kalt transformasjonsområde. Det har vært umulig å få skikkelig svar på hva det betyr. Beboeraksjonen har akkurat offentliggjort et kommunalt dokument framlagt for Fylkeskommunen som viser realitetene. Det handler om å rive for å bygge blokker.

Ursvik omtales slik:

Fase 3: «Utvikling av lavt utnyttede hytteområder øst for Fv 156. Organiseres som en åpen, variert kvartalsstruktur med vekslende romlig karakter langs Knuts vei. Prioritert gang-/sykkelforbindelse som «shared space» med torg og møtesteder, som gir en mer attraktiv, trygg og opplevelsesrik forbindelse nordover mot Oksval og fergeleiet.» Det er planlagt inntil 800 nye boenheter med plass til ca. 2000 personer på området

langs Tangenveien og øvre del av Åsaveien som illustrert nedenfor.

Områdene med rekkehus og 2-4 mannsboligområde rundt Tangen senter er alle lagt inn som transformasjonsområde. Hva skal Tangenbyen og Blåbærstien transformeres til?

Hele gjennomgangen er her: http://www.akershus.no/file/da9637aa4b6f37dec2420c52b7ba899a/02%20Nesodden%20ko

Det er dette  Adland og Wickholm kaller «moderat boligvekst»