Styre 2023


Leder:

Ingeborg  Eliassen

Styremedlemmer:

Toni Lovise Sundaune 

Nadia Molstad Smuga

Berit Hjorthen

Geir Christensen

Ole Løken (vara)

Stan Kristensen (vara)

Kasserer:

Lene Dons Samset