STØTT LÆRERNE I DERES KAMP OM ARBEIDSTIDEN


I forbindelse med lærernes konflikt med KS ang. arbeidstid hadde Rødt en interpellasjon i  kommunestyret 13.mars, og fremmet følgende forslag til uttalelse:

 

«Kommunestyret på Nesodden ber KS om å legge bort forslaget om å endre lærernes arbeidstidsordninger i tarifforhandlingene i vår.»

RichText.

Ordfører fremmet følgende alternative forslag:

«I årets forhandlinger om arbeidstid for lærerne, må målet for KS være å styrke elevenes faglige og sosiale kompetanse. KS må vise forhandlingsvilje gjennom å ta initiativ til en løsningsorientert forhandlingsprosess, og aktivt motvirke en konfliktsituasjon.»

Ved votering falt Rødt sitt forslag mot 13 stemmer (2 R, 5 SV, 2 MdG, 1 KrF, 1 V, 2 AP). Ordførerens forslag ble deretter enstemmig vedtatt.

Vi kan jo lure på hvorfor flertallet i AP ikke hørte på sin mest erfarne skolepolitiker Petter Moen, som holdt et glimrende innlegg om saken. 50-60 lærere som var tilhørere på møtet, lurte nok også på det. Ordførerens forslag gir vel KS nærmest frie hender.

Litt om bakgrunnen for konflikten:

Det hjelper lite med ”drømmelærere” hvis de ikke har tid til å forberede timene. Landets lærere står nå foran en konflikt som kan forandre norsk skole for alltid. KS har nektet å videreføre dagens arbeidstidsavtale. I stedet vil de gi skolelederne all makt til å diktere arbeidstid på den enkelte skole, uten at lærerne får innflytelse. Lærerne skal være prisgitt rektors styringsrett.

Forslaget er en trussel mot kvaliteten i skolen. Dagens avtale er der for å sikre nok tid til å forberede god undervisning, ved at det er fastsatt grenser for hvor mange undervisningstimer hver lærer kan ha. I tillegg sikrer avtalen at lærere som har fag som krever mye for- og etterarbeid har rett til ekstra tid til det. I dag kan ingen rådmann presse skolelederne sine til å endre på det. Avtalen sørger for at kommuner med dårlig råd ikke kan kutte i budsjettene ved å pålegge lærerne mer undervisning og mindre tid til forberedelser og etterarbeid. Fjernes den, kommer skolelederne til å oppleve et enormt press fra kommuneadministrasjonen for å spare penger. Rådmenn og skoleledere må ikke gis mulighet til å overkjøre lærerne i spørsmål om hvor mange undervisningstimer de skal ha og hvor mye tid de trenger til forberedelser og etterarbeid. Dette er også et grunnleggende angrep på fagbevegelsen. De forsøker å ta arbeidstida vekk fra demokratiske forhandlinger og gjøre det til noe som kan bestemmes ovenfra.

Det er allerede stor mangel på kvalifiserte lærere, og det vil bare bli verre om arbeidstidsordningen blir dårligere. KS har selv beregnet at det vil mangle over 24.000 lærere i 2035. Da spørs det hvor lurt det er å innføre arbeidstidsavtaler som vil føre til flukt fra yrket. 55 prosent av lærerne oppgir allerede i dag at de sannsynligvis ikke vil bli i læreryrket til de er 67 år. Den viktigste forutsetningen for å få flere til å fortsette i yrket er bedre muligheter til å få utført sine kjerneoppgaver som lærer.

Det er også verdt å minne om at dagens arbeidstidsordning er fleksibel. Det er ingenting i veien for å inngå avtaler om mer arbeid i skoleferier, endringer i tid til for- og etterarbeid osv innenfor dagens avtale. Kravet er bare at partene blir enige om det. KS sitt forslag vitner om manglende respekt for en viktig gruppe fagfolk og den jobben de gjør.

Det er fortsatt mulig å stoppe forslaget. Derfor trenger lærerne og deres organisasjoner all den støtte de kan få når saken skal opp som en del av tarifforhandlingene utover våren.

Eivind Reiersen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *