Stilluf som premissgiver og kommunens ensidighet


Stilluf Karlsen har presentert sine planer for ny øy på folkemøte og for formannskapet i Nesodden kommune. Stillluf Karlsen presenterer seg som styreleder i Oslo Havn KS.  Oslos effektive pengemaskin med «Fjordbyen» som motor.  Men han er også styreleder for RUTER som bl.a. har presentert forslag om T-bane over Bunnefjorden til Fagerstrand og Drøbak. Forutsetningen var at Fagerstrand skulle bli by med minst 25

000 innbyggere.

HYPERLINK «http://roedt.blogspot.no/2013/04/ny-y-pa-storeflua-ynkelig-retrett.html» Ny øy på Storeflua: Ynkelig retrett

En ny øy i Bunnefjorden kunne vært spennende. Men litt pirk i miljøkonsekvensene avslørte fort store skadevirkninger av prosjektet til Stillulf Karlsen. Det politiske miljøet burde ha størst kunnskaper om miljøet, men tok signalene sist. De startet med jubel og prøvde å framstå som visjonære.

Amta skrev i referatet fra folkemøtet 6. desember:Høyres Gudmundsen mente det var synd hvis, det han selv kalte nesoddingenes «nei-refleks» skulle slå i hjel prosjektet før man vet mer.

-Ikke si nei i kveld, til et prosjekt som har sånn flyvekraft…. sa han, og presenterte ideen om å holde folkeavstemning om saken.

Et prosjekt med flyvekraft, var også holdningene til AP i formannskapsmøtet 31. januar. Ordfører Nina Sandberg var positiv til en folkeavstemning vedrørende den kunstige øya i Bunnefjorden. Alt ble lagt til rette for en rask behandling av planforespørsel og planforslag. Det ble sendt utenom plankomiteen og rett til første kommunestyremøte.

På kommunestyremøtet 21. mars ble planforespørselen enstemmig avvist uten noe mer utredninger og uten noen folkeavstemning. Total helomvending fra begge ordførerpartiene. 

Hva skjedde?

På 3 måneder kom ingen nye utredninger eller fakta på bordet. Forskjellen var at Aksjon Storeflu var etablert og hadde begynt å komme i arbeid. Kunnskapen om Storeflu sin miljøbetydning var begynt å komme i omløp. Saken ville ikke bli den parademarsjen for utbyggingstilhengerne som de hadde tenkt seg. Forståelsen av at miljøkonsekvensene ikke lot seg skjule, begynte å sige inn i det politiske miljøet. I tillegg – noen telefoner til fylkesmannens miljøavdeling m.m. avslørte antakelig også at fra den kanten måtte de forvente motstand. Virkningene ville rett og slett være for store til at de kunne dysses ned.  

Folkeavstemning?

Hvis du sannsynligvis taper, er ikke folkeavstemning noe AP og Høyre går for. For disse er folkeavstemning bare noe du tenker på for å legitimere egen politikk. Ikke for at folk skal bestemme. Da må et mindretall kunne kreve folkeavstemning hvis de tror at et politisk flertallsvedtak er gjort i strid med folkemeningen. Den retten fjernet de. Nå er det bare aktuelt dersom flertallet tror de har en god sak.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *