Sosial dumping på Nesodden? Hva kan kommunen gjøre for å unngå dette?


Geir Gamborg-Nielsen distriktssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, innleder på åpent møte mandag 20. oktober kl 19:00 i Auditoriet på Tangenten

Med historien om Lime-kjeden i friskt minne ønsker vi å sette søkelyset på sosial dumping. Geir Gamborg-Nilsen har særlig ansvaret for renholdsbransjen, men har ervervet kunnskaper på mange områder av det kriminelle/svarte arbeidsmarkedet i Akershus. Med økende bruk av vikarbyråer, midlertidige ansettelser, innleie gjennom mange ledd osv. er Nesodden utsatt.

Fagforbundet på Nesodden
Nei til EU på Nesodden
SV
MDG
Rødt