Slik stemte Rødt og Høyre forskjellig


Partiforskjeller: For å se forskjellene mellom alle partiene i kommunestyret se: https://nesodden.roedt.no/hvem-stemte-hva/ Se også enkeltsakene på denne siden.

Enighet: Det tradisjonelle samarbeidet med AP har fortsatt. I den økonomiske politikken og i utbyggingsspørsmål er enigheten stor. Men som «opposisjonsparti» har Høyre noen ganger stemt populistisk. Eksempler er Myklerud skole og kommunens vedtak om veilys og brøyting av villaveier. Der har Rødt og Høyre stemt sammen .