Skolebussruter


Skolebussruter nedlagt

Mange elever på Nesodden får lenger reisevei i høst. Mange skolebudder er nedlagt og rutebuss tilbys isteden. For elever fra Nesodden som går på skole andre steder i Follo, kan reiseveien bli nesten umulig. Emilie Faksvåg må bruke 4 busser som delvis ikke korresponderer for å komme fra Fagerstrand til Drømtorp videregående i Ski. Og tilsvarende tilbake.

Bak denne uholdbare situasjonen ligger skoleskyssreglementet som er vedtatt av Akershus fylkeskommune: Anbefalt sammenlagt reise- og ventetid er maksimum 15 timer per uke, og det regnes til skolens ordinære (første) starttid og fra skolens ordinære (siste) sluttid.
At skolene har varierende start og sluttid for forskjellige klasser, gjør ofte ventetiden enda lenger . Hva som er å spare på å nedlegge tilnærmet fulle skolebusser, er vanskelig å forstå. Det fremmer i alle fall ikke bruken av kollektivreiser. Dessuten sliter det på elevene, de bruker verdifull tid på reising istedenfor på skolearbeid.

Lilly og Trym

Lily og Trym fra Rød Ungdom på Nesodden ber lokalpolitikerne på Nesodden om å gå sammen om et krav til Fylkestinget og RUTER om å gjenåpne nedlagte bussruter. Kjellaug Myhre, Rødt sin førstekandidat, mener det er nødvendig at lokalpolitikerne engasjerer seg og håper at alle lokalpartier vil stille seg bak en slik henvendelse.

Kollektivtrafikken skal styrkes – ikke svekkes.

Når du skal bestemme deg for hvem du skal stemme på i Fylkesting-valget, bør du ta denne saken med i betraktning! Høyre går som kjent inn for fritt skolevalg – tydeligvis for alle som har foreldre som kan kjøre deg til skolen.