Skole bare i valgkampen?


Thursday, March 5, 201

Høyre meldte denne uken at de går til valg på ny skole på nordre Nesodden. AP følger opp med ny gymsal.
Rødt satte av penger til ny skole i sitt forslag til økonomiplan (som vanlig) i desember. Da hadde Høyre ingen problemer med å avvise kravet som urealistisk. AP snakket med store bokstaver om uansvarlighet.
Nå er det valgkamp og løftene kommer.
Er det noen grunn til å tro at AP og Høyre vil huske løftene sine i desember når nytt budsjett skal vedtaes?
Geir Christensen
Rødt