Rødt med størst fremgang på Nesodden!


Selv om valgresultatet ikke ble helt som mange av oss med hjertet på venstre side ønsket seg, så er det likevel mye å glede seg over. Rødt har fått sin første stortingsrepresentant, og med stor fremgang over hele Norge så er det berettiget håp om at vi med neste korsvei passerer sperregrensen og kommer inn på Stortinget med en stor gruppe.

Vi vil gjerne si tusen takk til alle som ga Rødt tillit, og gjorde partiet til den store valgvinneren på Nesodden. Der spesielt Høyre og Arbeiderpartiet ble straffet for sin maktarroganse, tredoblet Rødt sin oppslutning hos velgerne.

Det viser at en annen verden er mulig, at stadig flere ønsker et varmere mer rettferdig samfunn der mennesker og miljø er viktigere enn vekst og profitt.

 

 

img_486e6565df477