RØD SOMMERLEIR PÅ NESODDEN 11.-14.8.2016 HVORDAN FÅ TIL MAKTENDRINGER I DAGENS SAMFUNN?


Rødt Nesodden og Rødt Oslo arrangerer sommerleir på Furukollen, Norsk Folkehjelps feriehjem på Nesoddens vestside. 45 min med båt/buss fra Aker brygge eller 45 min med bil fra Oslo. Stedet har 28 sengeplasser og noen teltmuligheter. 2-3 minutter å gå ned til sjøen med flotte bademuligheter. Leiren starter torsdag ettermiddag og avsluttes etter lunsj søndag. Vi vil legge vekt på erfaringsutveksling og gruppearbeid.

IMG_9789

Vi trenger mer strategisk og langsiktig tenking i Rødt. Vår målsetting er å endre maktforholdene i samfunnet. Da trenger vi mer kunnskap om hvordan disse maktforholdene faktisk er i vårt kapitalistiske samfunn. Hvem er det som har den reelle makt i Norge i dag, og hvordan utøves den? Sitter makten hos Storting eller kommunestyrer, eller helt andre steder? Vi trenger klasseanalyse for å legge en strategi for å endre maktbalansen. Hvem kan mobiliseres for å endre maktstrukturer? Vi må arbeide for å bygge opp organer som kan være en motmakt – i fagbevegelsen, kamp mot privatisering, gjennom folkelig deltakelse i masseorganisasjoner, å utvikle et alternativt mediebilde osv.

Foreløpige temaer og innledere:

Fagbevegelsens rolle som motmakt – en presentasjon av Trondheimsmodellen, og hvordan fagforeningene har oppnådd innflytelse over kommunens politikk v/Svein-Olav Aarlott,
hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Trondheim.

Maktanalyse/klasseanalyse. Hvem har den reelle makten i Norge i dag, og hvordan utøves den? Hvem har interesse av maktendring? Hvordan analysere v/Nesodden Rødt.

Hvordan fungere som motmakt i det parlamentariske spillet. Hvordan jobbe for en sosial boligpolitikk? Eksempler fra Bodø v/Synne H Bjørbæk (varaordfører) og Svein Olsen.

Hvordan og hvorfor oppsto «For Velferdsstaten». Hvilken rolle spiller den som motmakt i dag? En viktig rolle i kampen mot privatisering v/Helene Bank, spesialrådgiver i FV.

Hva arbeider den revolusjonære kurdiske bevegelsen for? Kan de pågående krigene i Syria og Irak være innledninga til en verdenskrig? v/Erling Folkvord.
 
Hvordan slå igjennom muren av konsensus i massemedia og bygge alternativer gjennom sosiale medier og egne nettaviser v/Nesodden ++

«Kulturen i folkets tjeneste» – kåseri m/innlagte musikkvideoer og allsang om musikkens betydning i folkelige kamper fra bondekrigene til i dag v/Eivind Reiersen.

I tillegg satser vi på sosialt samvær, mulighet for ”åpen mikrofon” hvis noen har temaer de brenner for.

Pris for hele leiren 1000 kr. Døgnpris 350/200 kr (med eller uten overnatting). Barnepass organiseres ved behov.

Informasjon og påmelding til reierseneivind@nullgmail.com

MELD DEG PÅ I DAG!