Privatisering og anbud i Nesodden kommune


I sommer avslørte Kommunal Rapport at Nesodden kommune har brukt et ikke godkjent renholdsfirma i tre år. Ifølge rådmannen var visst dette svært vanskelig å avvikle. Bruken av vikarbyråer og innleid arbeidskraft til erstatning for fast ansatte eksploderer. To nye OPS (Offentlig privat samarbeid) er påbegynt i år. Det betyr at private skal drifte omsorgsboliger i tredve år mens kommunen bare er leietaker. Tilsvarende for fjernvarmeanlegg for Nesoddtunet og Sunnaas. Da saken om omsorgsboliger var oppe til debatt i kommunestyret, bekreftet økonomisjefen at OPS blir dyrere enn om kommunen drifter selv. Han talte for døve flertallsører. Flertallet kommenterte overhodet ikke denne meget viktige opplysningen. Hadde de kunnet tilbakevise slik informasjon, ville de sikkert gjort det.

Arbeiderpartiet skriver i sin valgløpeseddel:

«Nei til privatisering av kommunale tjenester.
De ansatte er kommunens viktigste ressurs. Arbeiderpartiet sier nei til privatisering som gir et dårligere tilbud eller svekker de ansattes rettigheter. Trygge medarbeidere gir rom for kreativitet og yrkesglede, og med det får befolkningen et bedre tilbud. Vi vil bekjempe sosial dumping gjennom bedre anbudsprosesser og ved å stille krav i innkjøp som kommunen gjør.»

Dette er helt i tråd med Rødt sitt program. Men Arbeiderpartiet og ordføreren gjør i praksis det motsatte.

Derfor spør vi ordfører Sandberg:

Vil AP snu og vedta at omsorgsboliger skal eies og driftes av kommunen?
Vil AP avvikle bruken av vikarbyråer som erstatning for fast ansatte?
Vil AP bidra til å rydde opp i dårlig personalpolitikk og gjenreise respekten for de ansattes innsats?

Kjellaug Myhre
Geir Christensen
Rødt