Omsorgsboliger og sykehjem på Fagerstrand?


På debattmøtet på Fagerstrand skrøt Høyres Erik Adland av at han stadig hadde fremmet forslag om å bygge nytt sykehjem på Fagerstrand, men ikke hadde fått flertall for det. Merkelig, jeg har ikke registrert noen slike forslag fra Høyre de siste fire årene. Rødt sine faste budsjettforslag om å starte planleggingen og å sette av midler til bygging av omsorgsboliger og sykehjem på Fagerstrand har Høyre, sammen med flertallet, stemt mot hvert år.
Isteden for å ta tak, velger flertallet i kommunestyret å sette i gang en stor runde med OPS-prosjekt (Offentlig – privat samarbeid)for omsorgsboliger. Det betyr at private skal bygge, eie og drifte omsorgsboliger i 30 år, mens kommunen skal leie tilbake. Det er like økonomisk intelligent som om du solgte boligen din og leide den tilbake på en 30årskontrakt. Like ille er det at det er en svært krevende øvelse administrativt og juridisk som tar tid. Sommel er det vi trenger minst av alt. Samtidig svever spørsmålet om sykehjemsplasser i en blå demenslandsby-sky. Mange snakker, men ikke noe skjer.
Nå begynner også spørsmålet om sykehjemsplasser å bli prekært. I 2016 må den siste tomme avdelingen på Nesoddtunet åpnes. Behovet vokser. Omsorgsboliger haster mest, men også nytt sykehjem vil det være behov for fra 2017. Det er kort tid.
Er det noen som vil være med Rødt å sette av penger til omsorgsboliger og sykehjem på Fagerstrand i budsjettet for 2016?

Nesodden Rødt
Geir Christensen