Ny skole på nordre Nesodden?


 Allerede for 20 år siden var Nesoddtangen skole en stor skole i norsk sammenheng. I dag har skolen 578 elever fordelt på 23 klasser – tre paralleller på fem klassetrinn og fire på to trinn. Opptaksgrensene mellom Berger og Nesoddtangen skoler ble flyttet fram og tilbake i flere år for å få størst mulig kapasitet, med den følge at naboer ble splittet opp. Etter hvert er både Berger og Nesoddtangen bygget ut i flere omganger, og Nesoddtangen har måttet ta over store deler av Samfunnshuset for å få undervisningslokaler nok, med den følge at mange faste brukere er blitt presset ut (Introsenteret, Ballettskolen m.fl.)

 

Rødt har fremmet forslag om å bygge en ny barneskole på nordre Nesodden i rundt 15 år. Nå har Rådmannen satt av noen kroner til utredning, men ikke en krone til bygging. Mange partier følger opp med mere penger til planlegging, men ingen har noe til bygging de neste fire årene. Når skal utbyggingen komme i gang? Det er vel ikke meningen at det skal gå ytterligere fire år før noe konkret kan legges på bordet?

 

Det er på tide å utfordre kommunestyret på mer enn småpenger til planlegging. Lokalisering kan være et problem. I sin tid foreslo Rødt å bygge nytt der Heia barnehage nå ligger. Men kulturhustomta ligger der, vegg i vegg med Tangenten. Et nytt kulturhus, som det er lite sannsynlig at kommunen vil få råd til i overskuelig framtid (og som det vel heller kan spres slik at scenekultur fx kan få overta/leie Grendehuset på Fjellstrand). Her kan nytt skolebygg reises raskt.

 

Eivind Reiersen, Rødt

Tidl. medlem kommunestyret og Skole og oppvekst i 20 år

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *