Ny plan for klima- og biologisk mangfold: Uten kontrollerbare mål


Friday, April 17, 2015

I 2009 vedtok Nesodden kommune en forholdsvis ambisiøs Klima-, Energi- og Miljøplan. Sentralt var reduksjon i klimagassutslipp. Tiltakene var konkrete, og det skulle rapporteres om dem  årlig. Nesten ingen rapporter har kommet, og ingen undersøkelser om vi er på vei mot reduksjon i utslippene. Det kan virke som arbeidet med klimaspørsmål stoppet opp etter siste kommunevalg.
Nå kommer nytt forslag til plan. Her mangler en oppsummering av de tiltakene som er vedtatt, hvordan de er satt ut i livet, og hvordan de virker.
Nesten alle konkrete målsettinger fjernet i det nye forslaget.
Fra konkrete mål til gode ønsker

Nesodden kommune skal legge til rette for at kollketivtrafikkandelen innen kommunen skal  dobles fra dagens nivå innen 2015 står det i dagens plan. Det kan måles og tiltak vurderes hvis utviklingen går feil vei. Men for framtiden skal kommune legge til rette for at kollektivtrafikkandelen øker. 

Hva i all verden innebærer det? At kommunen har gjort sitt ved å sende et brev til RUTER i ny og ned?
Sykkelbruken skulle dobles, men nå skal kommunen legge til rette for at den øker…
På hvilke måter skal kommunen «legge til rette»? Og hvilke mål har man for økningen?
Bildelingsordning skulle etableres, nå skal det «vurderes»…  
Kommunale biler  skulle byttes ut med el eller lavutslippsbilder innen 2020. Nå skal det gjøres «fortløpende».
Og slik fortsetter det. Konkrete mål er erstattet med fromme ønsker og gode – totalt uforpliktende – hensikter. (Og vi vet alle hvor veien med de gode ønsker fører…)
Alle målbare oppgaver er byttet ut med «vurderes» eller «tenkes» på.    
Nytt av året er et tillegg om biologisk mangfold. Her definerer ikke engang planen noe mål om at vi skal bevare alle arter vi har på Nesodden. Av tiltakene er det ingen som er konkretisert slik at vi kan måle utviklingen.
Kyotoprotokoll eller virkelige endringer?

Det er skremmende at TMP-utvalget nesten enstemmig kan gå inn for å erstatte virkelige klimatiltak med en papirtiger helt uten tenner. Formannskapet var mer kritisk og anbefaler kommunestyret å sende saken tilbake. Forslaget satt litt langt inne for Høyre. Så får vi se i kommunestyremøte 23 april om det vil be om en plan som kan bidra til å løse klima- og miljø-utfordringene eller om flertallet er fornøyd med en samling vakre ord og – gode hensikter.
Geir Christensen
Rødt