NESODDEN IKKE ATTRAKTIV NOK?


12.8. har Amta et oppslag om en rapport NHO har lansert, der de måler og veier kommunene ut fra næringslivets perspektiv. Her havner Nesodden på en ”lunken” 87. plass, dvs, vi har ca 80% av kommunene ”bak” oss. Kanskje ikke så lunkent likevel?

Men mest oppsiktsvekkende er at NHOs regiondirektør for Akershus, Nina Solli, er ”krystallklar” på at løsningen for Nesodden er kommunesammenslåing. Nåja, så oppsiktsvekkende er det vel ikke. NHO vil ha større enheter, fordi det vil gjøre det mer attraktivt for private å komme seg inn på markedet for offentlige tjenesteytelser, noe de til en viss grad har greid f.eks. med omsorgstjenester og kommersielle barnehager. Men at kommunesammenslåing skal gjøre Nesodden mer ”attraktiv” å etablere seg i, blir helt feil. Vårt største problem når det gjelder næringsetablering er vår geografiske beliggenhet og dårlige adkomstveier. Her vil vel neppe noen kommunesammenslåing være til særlig hjelp. Og på dette området kan vi vel heller ikke vente noen drahjelp fra NHO?

Eivind Reiersen

Nesodden Rødt