Legevakt – Hvilke argumenter?


Wednesday, July 29, 2015

Ordfører Sandberg er overbevist om at legevakt på Ski gir det beste helsetilbudet. (AMTA 29/7) Men hvorfor? Hun henviser til faglige råd. Hvilke faglige råd? Blant fagfolk er det delte meninger. Hun skriver at hun vil jobbe hardt for å forklare innbyggerne dette. Og så nevner hun ikke et eneste faglig råd eller argument.
De faglige argumentene bør hun legge fram offentlig i AMTA. Det er kommunestyreflertallet (AP og H) som besluttet Ski  mot de øvrige 6 partiers stemmer. Kommunestyreflertallet og ordfører må klare å framføre sine argumenter uten å gjemme seg bak «fagfolk». Å gjenta en ubegrunnet påstand er lite troverdig.
Geir Christensen
Rødt