Kunsten å lytte


I politisk administrasjon av en kommune representerer hvert parti en del av befolkningen, og hvert parti skal forsøke å belyse hvordan deres del av befolkningen ønsker at samfunnet skal fungere.

Livet fortoner seg forskjellig for oss mennesker, og derfor trenger vi flere partier. Det som er viktig for meg, der jeg er nå i mitt liv, er kanskje totalt uvesentlig for naboen, der han er nå i sitt liv, og motsatt. Dette sier ingenting om hvorvidt jeg eller naboen er dumme eller ikke, bare at vi opplever livet fra forskjellige ståsteder. Alder, økonomi, nettverk, helse osv. er faktorer som påvirker. Det er bare 2 % av befolkningen som er dummere enn deg, og bare 2 % som er smartere enn deg – følgelig er forskjellig politisk ståsted/ideologi i stor grad et resultat av livssituasjon, arv, og miljø – ikke om man er dum eller smart.

Så, ut fra hva som oppleves som viktig for meg, velger jeg meg et politisk parti. Dette partiet skal så representere meg i kommunestyret. I kommunestyret møtes partiene som representerer størstedelen av befolkningen. Partiene er prosentvis fordelt i kommunestyret etter hvor mange som har stemt på nettopp dem.

I kommunestyret skal representantene diskutere politiske saker, og komme til enighet. Her forventer jeg at hver representant på en høflig og saklig måte får legge frem sitt syn, og sine argumenter på den enkelte sak. Ingen kan alt, så jeg regner med at av og til lærer man noe nytt, eller får opp øynene for at det den ene ønsker kan gi negative konsekvenser for en annen. Til slutt stemmes det over saken, og et vedtak fattes.
Det er ganske innlysende at et parti med mange velgere, og derfor mange representanter i kommunestyret, lettere får gjennomslag for sine forslag. Jeg tenker det i slike situasjoner blir ekstra viktig at de med flertallet, enten det er alene, eller i en allianse, at de er påpasselig med å vurdere de andres forslag grundig. Når en politiker opptrer respektløst ovenfor en annen politiker, så tenker jeg det er viktig å minne om at hver politiker representerer en relativt stor del av befolkningen. Og vi må alle spørre oss selv, enten vi er politiker, eller ikke, er det noen i befolkningen vi ikke skal ta på alvor, og høre på? Det er ikke alle synspunkter vi skal, eller kan være enige i, men å avfeie noen, uten engang å sjekke at man har forstått de bakenforliggende årsakene, det er etter mitt syn ikke lurt.

Når det blir steile fronter, og prinsipper seirer over fornuft, da taper demokratiet.

Helge Ragnvald Seeser-Hoff
2. kandidat Nesodden Rødt