KOMMUNESTYRET SKAPER FORVIRRING


På Nesodden er det 7 partier som sier de er mot at Nesodden skal slå seg
sammen med andre kommuner. Det er bare Høyre som er for sammenslåing.
Derfor burde kommunestyremøtet 4. mai vedtatt SVs og Rødts forslag om at
Nesodden opprettholdes som egen kommune med stort flertall. Men både Høyre,
Arbeiderpartiet og MdG stemte MOT dette. I stedet ble det vedtatt – etter
forslag fra Ap – et nærmest meningsløst forslag om at det skal avholdes
folkeavstemning om hvorvidt Nesodden bør bli del av ”nye Follo kommune”.
Men dette er et alternativ det etter all sannsynlighet ikke blir noe av. Selv
om det er forhandlet fram en avtaletekst, er det i de fleste Follokommunene
politisk flertall MOT sammenslåinger. Og så skal vi på Nesodden stemme over
dette!?

Det blir altså en folkeavstemning over et tema som fortsatt holder døra
åpen for at vi senere skal slå oss sammen til tross for et massivt politisk
flertall mot sammenslåing. Og ikke en gang et forslag om forhåndsstemming
kunne flertallet gå inn for, men overlater til rådmannen å ”vurdere”
mulighetene for dette.

På Nesodden peker opinionsundersøkelser, høringsuttalelser, folkemøte i én
retning: det er et stort flertall også blant innbyggerne på Nesodden som
mener vi skal opprettholde kommunen vår. Da er det å håpe at alle disse
også stemmer ved folkeavstemningen, slik at ikke et dårlig frammøte kan bli
noe argument! Hele denne prosessen er i ferd med å undergrave legitimiteten
til folkeavstemninger.

Eivind Reiersen