Kommunestyremøtet i desember


Kommunestyremøtet 10/12

Kommunal sats opprettholdt i barnehagene

Rådmannen foreslo, litt kryptisk formulert, å fjerne lav betalingssats for barnehagebarn. Foreldre med inntekt under 3G betaler kr 1064,- i måneden. Etter rådmannens forslag ville prisen øke til ca 1450 kroner. Forslaget hadde gått ubemerket gjennom Skole og oppvekstutvalget. Etter forslag fra Rødt ble kommunal betalingssats beholdt.

Antimobbeplan for skolene som ikke går til roten av problemet.

«Mobbing er ytterpunktene og de ekstreme tilfellene av herskerteknikker. Herskerteknikker er måter å få mennesker til å føle seg små og ubetydelige på slik at de ikke blander seg inn i beslutningsprosesser. Alle samfunn som rangerer mennesker har slike mekanismer. I Norge rangerer vi i hovedsak mennesker ut fra klasse, kjønn og rase. Dette går ofte over i hverandre. Begrep som niggerarbeid eller kvinnfolkarbeid, som noen ganger kan være det samme, viser sammenhengen mellom de tre hovedformene for rangering.» sa Rødt

Å se mobbeproblemer i sammenheng med forskjellsnorge fikk bare Rødt sine stemmer.

Et langt enklere forslag:
Nytt strekpunkt: «Søke å øke antall voksne pr barn i skole og barnehage.» ble også nedstemt av Ap, Høyre og Venstre. Var det dette de gikk til valg på?

Du skal få svar

En god del forbedringer av kommunikasjonsreglementet ble vedtatt: Følgende bør de mange som sliter med å få svar av kommunen merke seg:

Alle henvendelser til kommunalt ansatte om kommunale anliggender skal journalføres og besvares.
Henvendelser skal besvares slik at mottaker blir kjent med sine handlingsmuligheter.
Det lages opplæringsprogram for ansatte om kommunen som serviceorgan for kommunen.
Ytringer som gir uttrykk for arbeidstakerens egne oppfatninger er det anledning til å komme med dersom det ikke er begrenset ved lov eller stillingsinnstruks.
Åpenhet mellom ansatte, innbyggere og administrasjonen er nødvendig.

Vedtakene gir kommunestyret nokså tydelige beskjeder om hvilke rettigheter publikum og ansatte skal ha. Svakheten er at forslag om kontroll med at det fungerer ble nedstemt:
« Avvik fra svarfrist registreres og rapport med tiltak legges inn i tertialrapporter»fikk bare stemmene til Rødt, Høyre og KrF. Det gir allikevel publikum god mulighet til oppfølging. Får du ikke svar innen tidsfristen på 4 uker kan du klage til sivilombudsmannen, gjerne med kopi til nesodden sine politikere.