Kommunen som enevelde?


Som politikere har vi registrert at det i løpet av noen år har blitt helt slutt på uttalelser og synspunkter fra kommunalt ansatte. Da vi mangler kunnskaper bak avgjørelsene vi må ta fremmet SV, V, KrF, MDG og Rødt følgende førslag i formannskapet 6/11:

«Kommunestyret er avhengig av mange innspill for å kunne lage et godt budsjett. Formannskapet ber rådmannen oppfordre de ansatte til å komme med synspunkter på budsjettet, slik at kommunestyret kan få et bredere utgangspunkjt for debatten. Vi henviser til kommuneplanen: «Åpenhet mellom ansatte, innbyggereog politikere er et bærende prinsipp. Ansatte har rett og plikt til å innformere om forhold som er av betydning for brukere og ansatte.»
Rådmannen reagerte spontant med å si at: «Det er fagforeningene som uttaler seg på vegne av de ansatte. Det kan da ikke være rådmannens oppgave å be fagforeningene om å uttale seg?» Rådmannen er tydeligvis av den oppfatning at ansatte ikke har lov å uttale seg uten som fagforening. Dette står i sterk kontrast til kommunestyrets vedtak ovenfor og praksis som har vært i alle år på Nesodden. (Jeg har liggende bunker med henvendelser fra ansatte, både enkeltpersoner, grupper og melomledere.)
På spørsmål om hvorfor han ikke har lagt framlagt forslag om å begrense retten for de ansatte til å uttale seg svart han at det ville han ikke men at det fantes regler i arbeidslivet som han forholdt seg til. Hvilke regler? Bedrifter har svært forskjellig holdning til dette. Rådmannen må svare for om han har innført regler for ansatte som begrenser deres demokratiske rettigheter på noe vis.
Kan rådmannen gjennomføre politiske endringer på dette området i strid med kommuneplanen? Foregår det etter avtale på bakrommet med Høyre og Arbeiderpartiet. Svaret på det får vi når kommunestyret stemmer over forslaget torsdag 13/11.
Geir Christensen
Rødt