Keiseren uten klær


Under oversskriften «Slutt med spillet SV» går leder i AP – Truls Wickholm
til et rasende angrep på Hintze Holm. Det føyer seg inn i en rekken av
APutspill som framstiller politiske motstandere som mindreverdige.

«I dagens Amta blir det av *SVs Christian Hintze Holm hevdet at blant annet
Arbeiderpartiet
*
vil bruke mennesker på mottak som pressmiddel i et spill for å få økt
støtte fra staten. Noe annet kunne ikke vært lengre fra sannheten.»
skriver Wickholm. Hvoretter han framsetter følgende forslag i
formannskapet.:

«I 2017 kan Nesodden kommune bare imøtekomme statens anmodning dersom
staten gir en kompensasjon som svarer til de reelle kostnadene for
kommunen.» Det samme fremmet han i kommunestyret og fikk flertall med H,
Frp og Venstre.

Han forklarer forslaget med at «Vi engasjerer oss for at vi skal ha penger
til faktisk å betale for denne regningen.»

Dårlig økonomi er ikke nytt. Å stille krav til staten om å dekke utgiftene
til de mange tiltakene staten pålegger oss som ikke er fullfinasiert er
foreslått en rekke ganger, bl.a. av Rødt. AP stemmer stort sett i mot å
stille slike krav.

F.eks stemte AP ned følgende i desember:

«Ordfører tar initiativ til en politisk kampanje fra kommuner overfor
staten for å få fullfinansiert oppgaver som staten har pålagt oss.» Det
handlet bl.a. om samhandlingsreformen som koster kommunekassa dyrt.

For første gang jeg kan huske så stiller AP nå vilkår for å følge opp
statens anmodninger. Da velger de å bruke mennesker i nød som brekkstang.

Wickholm raser over at noen påpeker dobbeltmoralen.

Kanskje han skulle diskutere fakta i steden?

Rødt

Geir Christensen

Innlegget til Wickholm:

I dagens Amta blir det av *SVs Christian Hintze Holm hevdet at blant annet
Arbeiderpartiet
*
vil bruke mennesker på mottak som pressmiddel i et spill for å få økt
støtte fra staten. Noe annet kunne ikke vært lengre fra sannheten.»
skriver Wickholm. Hvoretter han framsetter følgende forslag i formannskapet
I 2015 kom det over 31.00 asylsøkere til Norge. Der er like mange som det
kom totalt i hele 2013 og 2014 til sammen. Det er en ekstraordinær
situasjon som krever at mange tar ansvar, mye ansvar.

Nesodden og Arbeiderpartiet var tidlig ute og signaliserte at vi ville ta
det ansvaret. Nå sier vi at vi vil ta i mot det antall mennesker som staten
anmoder oss om i 2016. Det er å ta ansvar. Det gjør vi uten forsikringer om
at staten tar sin del. Skulle vi sagt ubetinget ja til å ta i mot
anmodningen for 2017 også ville det betydd at vi brukte opp mer enn hele
den økonomiske reserven Nesodden kommune har satt av til å håndtere
utgifter knyttet til eldreomsorg og helse i hele fireårsperioden.

Nesodden er et meget resurssterkt lokalsamfunn. Vi har gode forutsetninger
for å få en god integrering av flyktninger her. Vi opplever at nesoddens
befolkning ønsker flykningene velkommen. En stor mengde frivillig arbeid
legges ned. Mange stiller opp på lavterskeltilbud som «Kom og snakk».

Det er allikevel slik at det koster penger å ta i mot flyktninger på en god
måte. SV har engasjert seg i hvilke hus kommune skal lei/kjøpe for å ta
flykningene i mot. Vi engasjerer oss for at vi skal ha penger til faktisk å
betale for denne regningen.

Kontrakten mellom kommune og staten burde basere seg på at vi i kommunen
gjør jobben med å ønske mennesker på flukt velkommen, men at staten tar en
anstendig del av regningen. Når vi sier at Nesodden ikke kan ta i mot
flere mennesker i 2017 dersom staten ikke tar sin del av ansvaret er ikke
det å bruke noen som brekkstang. Det er en økonomisk realitet. En realitet
Arbeiderpartiet mener vi er forpliktet til å videreformidle til regjeringen.

Bildecredit: wikipedia