INTERPELLASJONER TIL BESVÆR


Interpellasjoner og interpellasjoner, fru Blom

I Amta av 28. oktober besværer nyslått kommunestyremedlem for
Arbeiderpartiet, Cathrine Kjenner Forsland, seg over
«demokratiforståelsen og styringsbegrepene som noen av de mer
erfarne representantene la for dagen.» Videre belærer hun oss
om hva en interpellasjon er og påstår at det er «en mulighet
for å representantene (til) å fremme egne hjertesaker.»

Riktig
så enkelt er det ikke på Nesodden. Dessverre. De partiene som
forrige periode ble holdt i stramme tøyler av storkoalisjonen
Arbeiderpartiet / Høyre, hadde ingen annen mulighet enn å ty til
interpellasjons-instituttet for å få opp saker av stor viktighet.
For nesoddinger flest, altså ikke nødvendigvis våre
«hjertesaker» Det er ordførerens ansvar å presentere dagsorden.
Når hun så holder brennaktuelle saker unna dagsorden, står bare
spørsmål og interpellasjoner igjen som verktøy. Eller er det slik
at Kjenner Forsland tror det bare er Rødt som bryr seg om at
det står to toppmoderne avdelinger – i alt 16 senger – tomme år
etter år på Nesoddtunet? Mens gamle, syke mennesker sendes som
pakkepost til Ås og Horten, langt borte fra familie og venner? Hadde
ordføreren sørget for å få de sakene som er brennaktuelle for
nesoddinger flest på dagsorden, hadde det blitt fremmet bare to eller tre
interpellasjoner i vårhalvåret.

Muligens synes ikke Arbeiderpartiet at følgende saker er viktige, men det får bli Arbeiderpartiets problem:


Vintervedlikehold av velveier


Arbeidsmarkedstiltak i Nesodden kommune

Virkemidler for en bred kommunal boligpolitikk

– Søndagsåpne butikker

Eldreomsorg – Rapporter om drift på Nesoddtunet

Kommunens tilbud til bostedsløse
– Økt bruk av midlertidige
ansettelser i Nesodden kommune


Vaksinering på Nesodden

Boikott av Israel
– Lovbrudd i tjenestene brukerstyrt personlig assistanse,
støttekontakt, avlasningstiltak, barnebolig og aldershjem

Av disse er det bare tre – eventuelt to,
avhengig av hvorvidt man regner med Aps interpellasjon om vaksine
eller ikke – som er opplagte interpellasjoner, kall det gjerne
«hjertesaker»: Resten er jeg så fri å kalle nesoddingenes
«hjertesaker» – saker vi
politikere har plikt til å få satt på dagsorden. Når så ikke skjer på vanlig måte, innebærer det faktisk begrensning av demokratiet.

Kontrollutvalget

Det samme er det når Ap og Høyre – med MdG
som haleheng – sørger for å få flertall i Kontrollutvalget, slik
at de i praksis kontrollerer seg selv. Bukken og havresekken kalles
det også.

Begrensning av komiteene

Et tredje eksempel er det når den samme
storkoalisjonen sørger for å begrense antall medlemmer i to av de
viktigste utvalgene (Skole og oppvekst samt Helse og omsorg), på en
slik måte at de små partiene får enda færre utvalgsrepresentanter
og enda mindre politisk innflytelse. Når så Kjenner Forsland
utbasunerer at «vi må få mulighet til å sette vår politikk
ut i livet», er det så man ikke vet om man skal le eller gråte.
Kjenner Forsland bør ta en titt på vedtakene fra forrige periode
samt de som allerede er fremmet i denne. Hun vil da se at det
virkelig ikke mangler på «mulighet til å sette vår – les Arbeiderpartiets – politikk
ut i livet.» Det burde heller bekymre henne at mulighetene for
de 53% prosentene
nesoddinger som stemte på de små partiene, til å få satt sin
politikk ut i livet, er nær
ikke-eksisterende.

Ordførers ansvar

Så hever Kjenner Forsland sin moralske
pekefinger fordi «en innbygger må sitte gjennom flere
kommunestyremøter for å se hva som skjer med reguleringssaken sin»
(for øvrig feil pronomenbruk, det heter «hans eller hennes»).
Det må hun gjerne gjøre, men dersom dette er tilfelle, bør hun
rette den mot møtelederen, in casu ordfører eller setteordfører.
Det er nemlig møteleders ansvar å foreslå å endre dagsorden på
en slik måte at de sakene det er tilhørere til, tas først.

Begrensning av taletid

Når
Kjenner Forsland påstår at MdGs forslag dreide seg om «å
innskrenke taletiden til de store partiene», vil jeg anbefale
henne å følge bedre med i timen. MdGs forslag dreide seg om å
innskrenke taletiden for alle
partiene. Dermed blir debatten enda
snauere, enda mindre utfyllende, enda mindre ansvarlig.

Forstemmende fremtidsvisjoner

Og ja, Kjenner Forsland, vi kommer nok til å
få utallige grunner til å kalle Arbeiderpartiet maktarrogant også i den nye
kommunestyreperioden. Dessverre. Et slående eksempel på dette gir
Kjenner Forsland selv avslutningsvis: «»Og vi i
Arbeiderpartiet vil fortsette å fremme tiltak som gjør kommunen
bedre og mer forutsigbar for oss som bor her.» Så
Arbeiderpartiet er alene om å arbeide for å gjøre kommunen «bedre og mer forutsigbar», Kjenner Forsland?

Kjellaug Myhre
Kommunestyre- og formannskapsrepresentant
Nesodden Rødt