Hvor ofte blir spesialundervisningen innstilt


Spesialundervisning er en rettighet for elever med særskilte behov.  Den ekstra støtten kan være avgjørende for å komme gjennom skolen på en god måte.

Med trange skolebudsjetter har vi fått mange meldinger om at spesialundervisning blir innstilt fordi pedagog må settes inn i klasseromsundervisning.  Her trenger kommunestyret kunnskap for å sikre at  vi ikke svikter de mest utsatte elevene

Vi reiste  bl.a. Dette spørsmålet i kommunestyremøte 30. januar og ba om  nøyaktig statistikk over hvor mange ganger spesialundervisning er avlyst, og hva som eventuelt er tatt igjen.

Ordfører gir et langt svar men svarer ikke på spørsmålet. Derimot påpekes det at spesialundervisning ut fra lovverket er en rettighet som kommunen ikke kan fravike. Det vet vi. Spørsmålet er hvor mange som ikke får rettighetene sine oppfylt.

Vi tok det opp på nytt

 «Kommunestyret ber rådmannen om et notat av ovennevnte spørsmål.»  Votering: Forslaget fikk 8 stemmer (2 V, 2 R, 3 MdG, 1 KrF) og falt.

Kommunestyreflertallet ønsker altså ikke å få den kunnskapen.  Det fungerer sikkert fint i forhold til å holde budsjettrammer. Problemer som ikke finnes, krever ikke penger.  Men elevene finnes. Hvor mange barn skal Nesoddens politiske flertal gjøre til skoletapere før det ryddes opp?