Hurtigbåt fra Sætre og Fagerstrand


Sunday, February 22, 2015

Hurtig batteribåt fra Sætre og Fagerstrand til Oslo?

Transnova har gitt én av de tre millioner kroner Hurum kommune trenger for å sette i gang pilotprosjekt med hurtigbåt. Hensikten er å få til en hurtigbåtforbindelse som et prøveprosjekt mellom Sætre, Fagerstrand og Oslo. Vi kan nå komme i gang med forprosjektet, og analysere hvordan dette tilbudet kan etableres på strekningen, forteller ordfører Bratlie i Hurum kommune.

Kommunen jobber med å få på plass noen flere som vil være med å investere i prosjektet.
Fylkeskommunene er viktige, og både Akershus og Buskerud har uttrykt sterk vilje til å være med. De private er ikke i boks, men Hurum har spennende møter med flere i januar.

Vi spør: Hvor er Nesodden kommune?