Hjerterom


Forrige uke skrev jeg et innlegg i Amta og e-post til Nessoddpolitikerne for å dele mine bekymringer om mulige planer for storskole på Nesoddtangen.

Onsdag 19. Juni, skal Nesodden kommunestyre ta opp saken om skolestruktur. De har denne gangen valgt å legge møtet sitt til Fagerstrand. Fagerstrand rammes ikke direkte av de eventuelle stor-ungdomsskole-planene som nå ligger på bordet. Kommunestyret har i tillegg valgt å starte møtet sitt på formiddagen, ikke på ettermiddagen som de vanligvis gjør. De er derfor blitt oppfordret til å legge denne skolestruktur-saken på slutten av møtet, slik at de som ønsker kan komme og vise sin interesse etter arbeidstid, men dette har politikerne valgt å ikke etterkomme.

Trollkrittet

I innlegget mitt, skisserte jeg en idé om å tegne 1500 hjerter med kritt foran Tangenten, for å symbolisere de opptil 1500 elevene som kanskje kan komme til å måtte gå på skole på Tangen, og dette til og med på et mindre uteareal enn elevene nå har til rådighet.

Tirsdag krabba jeg rundt i gata på alle fire og tegnet hjerter: Politikerene må ikke glemme hvem denne saken egentlig handler om, og hvor mange de er – hjertene våre som vi sender ut i verden.

Vi har blanke ark. Når etterslepet på skole-hold er så stort – la oss bruke det til vår fordel og skape en skole som er Nesodden verdig. Hvis eksisterende, fungerende skolestruktur skal skrotes, må grunnlaget kunne kommuniseres klart og tydelig. Nå ser vi ikke annet enn økonomiske argumenter. – Kan dere ikke heller koble på Nesodden Kulturråd, lærerne og de foresatte, og ha brainstorming med ungene?

Dagens dont

Ingen av de mange jeg snakka med i løpet av dagen, kunne skjønne hvorfor i all verden Nesodden skulle bygge så stort.

Ungdommene var bekymra for miljøet sitt. Pensjonerte lærere sukket tungt og fortalte om de fine, mindre skolene de hadde undervist på tidligere. De som jobba i helsevesenet syntes dette hørtes kjent ut; det å bli tvunget inn i større enheter, slått sammen på tross av fagmiljøene og arbeidernes klare råd mot de store størrelsenes påberopte synergieffekt, som visstnok opphever alle kjente lover.

Mange spurte om å få bli med å tegne hjerter.

Ingen av de jeg snakka med, skjønte hvorfor Nesodden skulle ha storskole, bortsett fra ordføreren selv, Truls Wickholm (AP), som på trivelig vis kom ut for å hilse på. Det er bra han vil høre på folk, men vil han virkelig høre?


Siri Harr Stenvik