Gang- og sykkelveier – en gammel debatt


Her legger jeg ut  baksiden på Nesodden Rødt sin avis fra 2013 hvor vi lanserte et løp for å komme  på offensiven:  Kanskje det får større oppslutning nå?