Fjellstrand omsorgsboliger: Offentlig privat samarbeid fra krise til krise


Kommunen unngikk så vidt tap på over 30 millioner kroner.

Fjellstrand omsorgsboliger var kommunens første (og forhåpentligvis siste) forsøk på å gjennomføre et OPS (Offentlig privat samarbeid) prosjekt.  OPS er den siste nyliberale modellen for å gi private konsern sugerør inn i kommunekassa.

Et slikt samarbeid handler om å inngå en avtale (som i dette tilfellet på 30 år) med et privat konsern (Her Betonmast) om bygging og drift av anlegg.  Kommunen betaler en avtalt sum årlig for renter, avdrag og vedlikehold. Dette innebærer at kommunen får langsiktige dyre forpliktelser og selskapet får en langsiktig sikker og høy profitt.

Brudd på konkurransereglene

Den første skandalen var når kommunen brøt KOFA-reglene (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) og reforhandlet avtalen uten at den ble lagt ut på nytt. Etter en klage til KOFA fra Rødt ble kommunens framgangsmåte ansett for en ulovlig forskjellsbehandling. Kommunen slapp unna bøter fordi de nye bøtereglene ikke enda var trådt i kraft . Kommunestyret vedtok deretter allikevel å fortsette som før.

Husbanktilskudd

Neste skandale ble hindret av vår nye rådmannen  i siste øyeblikk. Planen var bl.a. at 20 av boligene skulle selges på det åpne markedet.  Det var kalkulert inn husbanktilskudd på ca 1,7 millioner pr. bolig.. Men Husbanken har strenge regler som sier at støtte kun skal gis til kommunale omsorgstiltak.  Det var derfor høyst usikkert om de 20 boligene som skulle selges på det frie markedet kunne oppfylte dette kriteriet og kunne få tilskudd. Kommunen kunne derfor risikere å bli sittende igjen med en utgift på over 30 millioner.

Over bordet i lukket kommunestyre ble det vedtatt at kommune skulle kjøpe de usolgte leilighetene samt benytte sin forkjøpsrett når de leilighetene som allerede var solgt igjen ble ledige. Nå er det avklart med Husbanken at disse grepene er tilstrekkelige  for å få utbetalt tilskuddet. Men det gjenstår forhandlinger med Betonmast for å få kjøpene på plass.

Vedlikehold

Neste utforing på Fjellstrand blir vedlikeholdet. Betonmast får en fast årlig sum for å gjøre dette. Betonmast vil selvsagt forsøke å gjøre dette til lavest mulig kostnader for å tjene noen kroner..  Utfordringen for kommunen blir å følge opp om alt nødvendig vedlikehold blir gjennomført og om det holder tilfredsstillende kvalitet.