Fikk ikke forsamlingen til å heve blikket


 

Rødts Geir Christensen var den som målbar sterkest motstand mot å bruke skoleveimidler på Skoklefallstien. Foto: Staale Reier Guttormsen

Fikk ikke forsamlingen til å heve blikket fra føttene på stien

Rødts Geir Christensen sto fram som hærfører for motstanderne av å bruke Aksjon skolevei-midler på Skoklefallstien. Men flertallet valgte å følge rådmannens innstilling.

Staale Reier GuttormsenE-post
Publisert 11.12.2014 kl 23:58 Oppdatert 12.12.2014 kl 10:12


Det ble framsatt forslag fra flere om å utsette saken om opparbeidelse av Skoklefallstien med Aksjon skolevei-midler til nyåret, men flertallet i Nesoddden kommunestyre trumfet mindretallets vernesyn. Dermed ble saken likevel realitetsbehandlet av Nesodden kommunestyres siste møte i år.  Nå ender dermed trolig saken på skrivebordet til fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland, etter at Christensen fikk protokolltilførsel på varsel om klage til fylkesmann. Men det ble så visst en heftig debatt før forsamlingen kom så langt og konkluderte.

Klart og uklart

– Byggesaken fra teknikk-, miljø- og planutvalget (tmpu) ble anket til kommunestyret, og grunneierspørsmålet er relativt avklart, forsøkte ordfører Nina Sandberg (Ap) innledningsvis å gi inntrykk av at saken ikke var diskutabel.
Men varaordfører Kjell Gudmundsen (H) var ikke like klinkende klar:
– Jeg har sjekket med lovverket, og dette har vi også vært gjennom før: Ankeinstansen er ikke kommunestyret, men departementet.
Men Rødts Geir Christensen lot seg ikke avfeie med formalprosedyre:
– Noen framstiller dette som et ja eller nei til tursti, men det er det ikke. Dette dreier seg om bruken av midler fra Aksjon skolevei med søknadsfrist 15. desember, som vi ikke har hørt om. Og vi har heller ikke søkt om tilskudd til andre trafikksikkerhetstiltak slik vi kan.

– Bare dumt

– Dette er et lite og hardt presset naturområde med våtmarksressurser. Det er ikke utført undersøkelser om det biologiske mangfoldet, og heller ikke avdekket hva området eventuelt har av arkeologiske funn, fortsatte Geir Christensen sitt korstog mot det han mente var en usedvanlig dårlig ide:
– Dette er et overdimensjonert prosjekt som er langt ute av proporsjoner med det det egentlig skal løse. Det er ingen grunn til å hastebehandle denne saken nå.  Å kjøre en sak på så tynt grunnlag, som til slutt ender opp med å ankes: Det er bare dumt.
– Jeg satt i tmpu under orienteringen, men ser i ettertid at vi ikke var klar over alle forhold. Jeg er heller ikke enig i at rådmann har fullmakt til å sette i gang byggesak, mente Grethe Maus (SV) og tilføyde om sine innsigelser:
– Kulturminner, steinalderfunn og det biologiske mangfoldet er ikke ivaretatt. Dessuten er det et stort folkelig engasjement på sosiale medier, som vi må ta på alvor.
– Vi skal være varsomme med å forskuttere folkemeningens flertall på Nordre Nesodden, slo tmpu-leder Erik Adland (H) fast før han likevel medga:
– Vi beklager at vi har kommet på bakfoten i byggesaken.
Men Rødts, MDGs og SVs forslag om å stille saken i bero, ble likevel nedstemt av de andre partienes representanter.