En unnvikende ordfører


Wednesday, March 25, 2015

Dette er et av tre spørsmål jeg ønsket å stille ordfører i kommunestyremøtet på torsdag:

Arbeidsgiverpolitikken til Nesodden kommune.
I et oppslag i AMTA vedrørende at en ansatt var fjernet fra kriseteamet reiser det seg noen prinsipielle spørsmål.
  • Har ikke ansatte skriftlige arbeidskontrakter også angående tilleggsoppgaver de har for kommunen slik som deltagelse i kriseteamet? Dersom nei – vil ordfører sørge for at det foreligger?
  • Er det en praksis i kommunen at ansatte kan taes fra oppgaver de har hatt i lang tid når det kommer nye bestemmelser om krav til utdanning. Kan krav til utdanning gies tilbakevirkende kraft?
Sandberg svarer følgende på e-post:
Hei, jeg tar ikke i mot spørsmål til reservemøtet som er reservert utsatte saker. Viktig at kommunestyret kommer ajour.
Kommunestyrets reglementet § 7B Spørsmål:
«Utenom de spørsmål som er ført opp på dagsorden, kan hvert medlem av kommunestyret stille spørsmål til ordføreren. Spørsmål skal så langt råd er meldes til ordføreren på forhånd. Spørsmål som framsettes senere en kl. 10 dagen før møtet kan ordfører velge å svare på i neste møte. «
Det er ingen spesielle regler for ekstramøter.
Jeg har varslet sak til dagsorden dersom ordfører står fast på sitt avslag.
Dette føyer seg inn i en lang rekke forsøk på å sette regler tilside for å slippe ubehagelige spørsmål. Denne unnvikende holdningen hindrer offentlig innsyn i kommunens drift. Det er alvorlig.
Geir Christensen
Rødt