En «seier» med bismak


Tuesday, January 20, 2015

Å få stans i arbeidene med en tursti som nok noen så fram til å bruke, har en ubehagelig bismak. I kommunen vår går ikke alt på skinner, og når noe først er satt i gang er det stort ubehag knyttet til å være festbrems. Imidlertid ser jeg ikke noen annen mulighet for å sette stopper for ukulturen med at saker avgjøres på bakrommet uten skikkelig politisk behandling. Ordføreren har hevdet til det siste at dette prosjektet var under rådmannens fullmakter og egentlig unødvendig at kommunestyret behandlet. Når først det ble presset fram, så var alt tydeligvis i sin skjønneste orden. De samme partiene som valgte henne til ordfører godtok alt ukritisk.

Fra byggemelding ble levert planavdelingen 25. november til saken var godkjent av teknikk- miljø og planutvalget, gikk det akkurat 15 dager. Mange ville sett positivt på om dette ble ny norm for byggesaksbehandling. Nå er det åpenbart for alle at litt mer  undersøkelser må til før inngrep gjøres i viktige biotoper. Festbrems igjen.

Taperne vil nok igjen rase over at fylkesmannen overstyrer kommunen. De aksepterer nok ikke at det er egen politisk praksis det er noe feil med. En syndebukk er bedre. Fylkesmannen er ytterst forsiktig med å gripe inn overfor kommunene. Når det blir gjort er lover og regler tydelig brutt.

Ukulturen i Nesodden kommune kommer fra den politiske ledelsen. Da Gudmundsen (H) tapte sin tredje folkeavstemning utbrøt han at han var lei av å bli tatt ved nesen. Det har vært rettesnor for alliansen av AP og Høyre som styrer kommunen. De vet best. Ingen skal blande seg opp i deres beslutninger. I denne saken, hvor alle som har interesser i Skoklefaldskogen, i trygge skoleveier, eller i at kommunal veibygging har blitt oversett og planleggingen er gjort helt fri for innblanding, blir resultatet deretter. Mange hoder tenker bedre enn få. Jo færre som involveres, jo dårligere blir planen.

Vi ønsker å gå motsatt vei. Samarbeid med organisasjonslivet og å lytte til innbyggerne er selve nøkkelen i god samfunnsbygging. Få utredet konsekvenser så vi har fakta på bordet. La nå Historielaget, Idrettsrådet, Ornitologene, naboer og innbyggere ellers få si sitt. Ta argumentene som kommer på alvor og argumenter mot når det er uenighet. Så blir nok ikke alle enige om den løsningen vi ender opp med, men alle vil sitte igjen med opplevelsen av å bli hørt. Da får vedtak respekt.

Geir Christensen
Rødt