Eivind Reiersen har gått bort


I forbindelse med at Rødt-politiker Eivind Reiersen gikk bort så altfor tidlig, har hans venn og partikollega Geir Christensen skrevet følgende minneord:

Eivind August Reiersen døde 25/2-2018 bare 67 år gammel.

På Nesodden er Eivind mest kjent for sitt arbeid i kommunestyret, der han ble valgt inn for Rød Valgallianse første gang i 1991. Han nedla et enormt arbeid. Et eksempel på saker han engasjerte seg i er graderte satser i barnehagene. På en eller annen måte klarte han å få flertall for reduserte barnehagesatser for lavinntektsfamilier. Å gi alle barn mulighet for barnehageplass er et viktig klassespørsmål. Selv om ordningen nå er svekket av det nyliberale styret vi har, finnes enda restene av ordningen.

Hans siste store politiske kamp var mot kommunesammenslåinger. Han skrev, organiserte møter og argumenterte. Hans innsats var en viktig enkeltårsak til at Nesodden slapp unna innlemming i storkommune.

Mindre kjent på Nesodden er fagforeningsmannen. Eivind sine 20 år i Allers, mesteparten av tiden i klubbstyret, satte spor etter seg. Godt medlemsdemokrati skapte en kampkraftig sterk klubb.

Eivind hadde solide røtter i arbeiderklassen. Hans bestefar, som også het Eivind Reiersen, var husmannssønnen som ble stortingsmann, omreisende fagforeningsorganisator, redaktør og skribent.

Eivind så alltid samfunnet nedenfra, fra det lille menneskets side. Han brukte hele sitt liv til kamp mot undertrykkelse, kapitalisme og imperialisme.

Sangen var sentral i Eivinds liv. I nesten 10 år var han dirigent for Rødt kor. De sang på 1.mai, 8. mars, lagde syngespill om Palestina osv. Under Altakampen lært de seg den samiske nasjonalsangen, Sami Soga Lavla og laget syngespill. Han har sunget i mange kor og hadde ofte med gitaren på andre arrangementer.

Det store kulturarrangementet 1. mai på samfunnshuset/Tangenten var han en av arkitektene bak og stod som arrangør de første ti årene.

De siste årene var Eivind skribent i Nesoddposten.

Eivind ville skape endringer, og Eivind gjorde en forskjell.

Takk for kampen!