Døgnlegevakt på Nesodden


På folkemøtet om legevakt på Nesodden sist torsdag gikk alle partier med unntak av Høyre og AP, inn for at det blei opprett en døgnlegevakt på Nesodden i tilknytning til tilbudet om øyeblikkelig hjelp (et tilbud som kommune er pålagt å opprette innen 2016). AP og Høyre tok forbehold og ville vente på utredningen om et lokalmedisinsk senter i Ski som skal komme seinhøstes, for å kunne vurdere kostnader og det faglige tilbudet sett opp mot et lokalt tilbud på Nesodden.

Etter at befolkningen på Nesodden i så mange år hra kjempet for en lokal legevakt er det mildt sagt overraskende at disse partiene ikke har skjønt hovedårsaken til dette: Tilgjengelighet! Mesn 30% av befolkningen i Ski bruker legevakta er det tilsvarende tallet for befolkningen på Nesodden 10% . Høyst sannsynlig vil utredningen om et lokalt medisinsk senter i Ski vise at et slikt tilbud i Ski vil ha et bredere medisinsk tilbud enn hva vi kan tilby på Nesodden. Men hva hjelper det når tilgjengeligheten vil være like dårlig som ved dagens lokale legevakttilbud i Ski!

På folkemøtet kom det klart fram at det folk ønsker er et lokalt legevakttilbud som kan nås av alle og som er godt nok til å håndtere de vanlige situasjonene som gir grunn til å kontakte legevakt: Uro knyttet til barn og voksne som blir sjuke på natta, mindre skader osv. Noe «minisjukehus» var ikke det man trengte. Det viktige er å få rask avklaring, slik at de få tilfellene som krever ytterligere tiltak kan bli henvist videre.

Muligens vil kostnadene ved et lokalt legevakttilbud være noe større for kommunen (2 til 4 mill. kr. pr.år) enn ved at ta i bruk det lokalmedisinske på Ski. Men dette må anses som småpenger på kommunens budsjett sett i forhold til de positive effektene dette vil ha for befolkningen på Nesodden. I tillegg tar ikke et slikt kommunalt regnestykke hensyn til de «usynlige» mindrekostnadene for befolkningen i form av kortere reisetid, mindre venting, raskere behandling og mindre usikkerhet.

På denne bakgrunn er Aps og Høyres «utsettelsesforslag» ikke til å forstå. Nesoddens befolkning har allerede ventet lenge nok! Nå trengs en rask avklaring!

 

Odd Edvardsen

Nesodden Rødt

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *