Det triste budsjettforliket – eller politikk som maskerade


 

                                  Sykehjemmet er blant taperne i budsjettkampen

Nå har det skjedd igjen. Det store budsjettforliket har blitt gjort før kommunestyret i det hele tatt har begynt behandlingen av saken.

Hverken AP eller Høyre har lagt fram egne budsjettforslag men har gjennom samtaler på bakrommet forhandlet seg fram til enighet med Venstre, MDG og SV. Ingen offentlig debatt om hva som er utfordringene, slik at AP og Høyre slipper unna med sin nedbygging av velferdstjenestene uten særlig motstand. Enigheten omfatter:
Det settes av kr 0,- til vedlikehold av velveier.
Det kuttes to millioner i barnehagesektoren ved hjelp av større barnegrupper.
Det kuttes 1 million uspesifisert til idrettsvirkssomhet. Vi får se om det blir skiløyper i vinter eller hvor dette blir tatt?
Helseområdet, som i utgangspunktet er hardt kjørt, ribbes for 2 millioner. I rådmannens forslag kalles det en «reservepost». I virkeligheten handler dette bl.a. om å åpne en hardt tiltrengt ny post på sykehjemmet. Vilkårene for å få plass på sykehjem er strammet til betydelig de siste årene, og flere historier fra pårørende vitner om en politikk på grensen for anstendig menneskebehandling. Det handler også om kvaliteten på hjemmetjenestene m.m.
Det kuttes en stilling i NAV som var innrettet på å få folk i jobb.
Det skal kuttes mange millioner som er uspesifisert. Riktignok gjeninnføres en stilling som miljøvernrådgiver, men rådmannen synes det kunne være vanskelig når han samtidig får i oppdrag å kutte en god del årsverk uten noen styring fra kommunestyret. Om vi får noen miljøvernrådgiver mer enn i navnet, gjenstår å se.
Budsjettetforliket inneholder noen forbedringer og en del detaljer for å kunne skryte.
Særlig skolene slipper 1%-kuttet og får litt til leirskoler og annet.. Takket være Utdanningsforbundet sitt sterke engasjement, turte ingen partier å forsvare rådmannens årelating av skolene.
I tillegg presset sterke krefter i næringslivet fram kutt i eiendomsskatten med 1,7 millioner. Det er bra for noen få utsatte bedrifter, men for en stor del er det en gavepakke til svært velstående mennesker. Summen tilsvarer nesten tre ansatte i helsetjenestene.
Skrytedetaljene får dere sikkert høre fra budsjettkameratene.
Ingen har så langt tatt opp Rødt sin utfordring om å diskutere hvordan kommunen skal klare å øke inntektene sin slik at vi kan opprettholde standarden på velferdstjenestene.
De Grønne er sikkert fornøyd med 20 tusen til Fairtrade og SV med 1 million til oppussing av verneverdige bygninger. Men med et driftbudsjett på over en milliard er det kanskje å selge seg litt billig? Noe sterkt forsvar for velferdsnorge er det kanskje ikke?
Geir Christensen
Rødt