De nominerte til ildsjelprisen 2015


Wednesday, April 29, 2015

Vi har i alt mottatt 14 gode forslag til ildsjelprisen 2015. Alle forslagene er tatt vare på og vi vil komme tilbake til flere av disse neste år. Dagsaktuelle forslag er prioritert. De 6 nominerte i 2015 er alfabetisk rekkefølge:

Espen Klouman Høiner og gjengen som laget Nesoddspelet

Det er en gjeng skuespillere/venner som gikk ut av Teaterskolen i 2011 og lagde teatergruppa Fjerde klasses produksjoner. En av dem var nesoddgutten Espen Klouman Høiner som ivret for at gjengen skulle lage et spel om sopelimebygda. Han lagde manus og var nok en som holdt gløden levende og var med å dro spelet fram til suksess.

Arne Johansen og arbeidsgjengen (Espen Solvik, Tom Michaelsen og Erik Tomter) på Teknisk avdeling, avdeling Vann og Avløp for
– å ha rehabilitert vannrør og spillvannsrør i forbilledlig samarbeid med befolkningen. Samtidig som jobben har blitt gjort har avdelingen ytt en service utover det vanlige med sin kunnskap, pedagogikk og vennlighet. – å ha vært foregangsmenn på nasjonalt plan, ved å ha  brukt en teknologi som både er kostnadsbesparende og meget miljøvennlig. Det er en ny metode som skifter rør fra kum til kum uten å grave.

Wibecke Holm Jøsang og Alexander Lange fra Nesodden judoklubb, judo for funksjonshemmede.
De har tro på ressursene i alle mennesker og de bruker av fritida si for å bevise det.
Som den første judoklubben i landet med tilbud for mennesker med funksjonshemming har Nesodden judoklubb under Sensey Alexander Langes hovedledelse blitt en kompetanseklubb.
Idrettsutøverne får muligheten til å utvikle seg og sine ferdigheter, kjenne mestringsglede innenfor rammer med realistiske krav, i et godt og inkluderende idrettsmiljø med begeistrede mennesker.
Gro Ladegaard og Bjarne Norbeck som representanter for gjengen bak Nesoddposten.no. Å starte et idealistisk nettavisprosjekt basert på dugnad er en langt større arbeidsoppgave enn folk flest vet. Avisen er en del av et demokratiprosjekt med sikte på å sette de kommunale beslutningsprosessene under lupen og medvirke til å åpne rommet for innbyggerne til å delta og styre de politiske prosessene.
Pål Erik Plaum for innsatsen i Estlandsaksjonen. Det har fra 2001 blitt mange trailerlass fra Nesodden til Estland. Idealistisk og jordnært solidaritetsarbeid.

Siri Harr Steinvik og Kathrine Rath som aktivister for å bevare Skoklefaldskogen. Mødre i nærmiljøet som har engasjementet rundt biologisk mangfold, kulturminner og barns rett til å oppleve er viktig. Å gi seg i kast med kommunalt byråkrati, fylkesmenn og utbyggere er krevende. På en sosial måte satte de saken på dagsorden, bl.a. gjennom samarbeid med Historielaget og andre om å lage en meget godt besøkt familiedag med isskjærertema i Skoklefaldskogen i februar.
Utdelingen blir ca kl 16:00 fredag under 1.mai-arrangementet i Tangenten.
Nesodden Rødt
Geir Christensen