Rødtnytt


Rødtnytt September 2019

Vi vil gjøre slutt på styret til Høyre og Arbeider­
partiet og bytte ut Adland og Wickholm med ledere
som bidrar til åpenhet og deltagelse. I denne avisen
får du presentert en del av Rødt sine viktige saker.


Rødtnytt August 2019

Vi vil gjøre slutt på styret til Høyre og Arbeider­
partiet og bytte ut Adland og Wickholm med ledere
som bidrar til åpenhet og deltagelse. I denne avisen
får du presentert en del av Rødt sine viktige saker.


Rødtnytt Akershus August 2017

Til tross av at Akershus er et lite fylke tett
rundt hovedstaden er vi blant de som kjører
mest bil. For Rødt i Akershus er det viktig at
de store satsningene på samferdsel i fylket ikke
skal legge opp til en økning i privatbilisme,
men heller sørge for at flere bruker