Meninger

Nesodden Rødt sine leserbrev og andre meningsytringer


KOMMUNEREFORMEN: AVKLARING I FOLLO?

Diskusjonen om kommunesammenslåing har vært tung å få i gang på Nesodden. De største partiene har gjemt seg bak at de har ventet på diverse utredninger og mulige intensjonsavtaler. Nå er det bare noen få uker til kommunestyret skal ta en reell stilling til spørsmålet. En kan jo undre seg […]


Virkninger av kommunesammenslåing blir bagatellisert

Etter forslag fra ordfører Sandberg vedtok kommunestyret 9.3. å legge fram utredninger med påstander om kommunesammenslåing der viktige konsekvenser blir bagatellisert eller underslått. I forhold til Oslo legges det fram en utredning som forutsetter at Nesodden blir egen bydel. Den forutsetningen er ikke i samsvar med realitetene. Ved sammenslåing er […]


VI VIL BEHOLDE NESODDEN SOM EGEN KOMMUNE!

Debatten om en eventuell kommunesammenslåing ser endelig ut til å bli satt på dagsorden. Spørsmålet om kommunesammenslåinger bør ikke komme som krav fra staten gjennom en vedtatt reform, men utvikles lokalt som en naturlig konsekvens av hvordan samfunnsforholdene endrer seg. Her følger noen argumenter for at Nesodden fortsatt bør bestå […]


Skal vi bidra til utsletting av arter?

Vi står midt oppe i den sjette masseutryddelsen av artsmangfoldet på jorden. De siste 90 årene har over 50% av verdens dyrearter blitt utryddet av oss – menneskene.  Det er snakk om masseutryddelse, som kan få katastrofale følger, også for menneskene.   «Norge har som mål å stanse tap av […]


Keiseren uten klær

Under oversskriften «Slutt med spillet SV» går leder i AP – Truls Wickholm til et rasende angrep på Hintze Holm. Det føyer seg inn i en rekken av APutspill som framstiller politiske motstandere som mindreverdige. «I dagens Amta blir det av *SVs Christian Hintze Holm hevdet at blant annet Arbeiderpartiet […]


En forsvarlig flyktningepolitikk – uttalelse fra Nesodden Rødt

Kommunestyret skal onsdag 3. februar diskutere om vi på Nesodden skal ta ansvar for våre 47 tildelte flyktninger også i 2017. På bakgrunn av at Høyre og Arbeiderpartiet i siste formannskapsmøte sørget for å få vedtatt at dette skal gjøres avhengig av at staten dekker alle utgifter fullt ut, vil […]


KOMMUNEREFORMEN

Lederartikkelen i Amta 14.12. forteller oss at vi som ønsker å beholde Nesodden som egen kommune må ha glemt alle de uløste oppgavene Nesodden står overfor. Men det sies ingenting om hvordan oppgavene løses bedre ved sammenslåinger. Tror virkelig Amta at dersom vi går sammen med for eksempel Oppegård, Ski […]


Interpellasjon om TISA fra Rødt

Norge forhandler sammen med 50 andre land om tjenesteavtalen TISA. Samtidig forhandler EU og USA om investerings- og handelsavtale (TTIP) som vil få virkning i Norge gjennom EØS-avtalen. Regjeringa har i tillegg lagt fram et forslag om bilaterale investeringsavtaler, et forslag som åpner for at Norge kan inngå avtale om […]


Det uverdige spillet om brøyting av velveier

Rødts forslag om at kommunen igjen skulle ta ansvar for brøyting og lys på velveiene, ble nedstemt av AP og Høyre i juni. Isteden fikk vi følgende vedtak etter forslag fra Høyre: «Rådmannen legger frem en sak til kommunestyret om brøyting og strøing av veier som tidligere ble vintervedlikeholdt av […]


Innkjøpsstopp i kommunen – leserbrev til Amta fra 5 partier

2. september ble det sendt ut et brev fra rådmannen til ordfører, rådmannens ledergruppe, virksomhetsledere og andre berørte. Her heter det bl.a.: ”Med bakgrunn i dette (dvs. svikt i skatteinntektene, økte utgifter til sykehjemsplasser og utskrivningsklare pasienter samt ”manglende realisering av effektiviseringsgevinster i budsjett 2015 pga. manglende relevant turnover i […]


Omsorgsboliger og sykehjem på Fagerstrand?

På debattmøtet på Fagerstrand skrøt Høyres Erik Adland av at han stadig hadde fremmet forslag om å bygge nytt sykehjem på Fagerstrand, men ikke hadde fått flertall for det. Merkelig, jeg har ikke registrert noen slike forslag fra Høyre de siste fire årene. Rødt sine faste budsjettforslag om å starte […]


Nesoddens velveier. Ett hett valkamptema.

Nesoddens velveier. Et hett valgkamptema.(Innlegg sendt til Amta 23.8) En av de stadig tilbakevendende «kampsakene» i Nesodden kommunestyre inneværende periode har vært vintervedlikehold og belysning av velveiene. Saken henger fremdeles i løse luften. Derfor er det nødvendig med en oppsummering, slik at innbyggerne vet hva de stemmer «ja» eller «nei» […]


Om sopp og boliger

Om sopp og boliger. (Innlegg sendt til Amta 20.aug) Som et tilsvar til mitt lille sleivspark til Haldorsen om sopp og boliger, skriver Frp-leder Nielsen i Amta 19.8. at Frp er mer opptatt av mennesker enn sopp når det gjelder boligbygging. Feil – Frp støtter spekulanter mot boligkjøpere og naturen. […]


AMTA med useriøs meningsmåling

Argumenterende spørsmål om legevakt. «AMTA har akkurat fått gjennomført en ny meningsmåling. Der presterer de å påstå at lokal døgnlegevakt vil koste kommunen 4 millioner ekstra. Dette blir fastslått som et faktum, og du blir spurt om hvor kommunen skal ta pengene fra. En meningsmåling bygd på presentasjon av et […]


En sopp til besvær

Sunday, August 2, 2015 Takk for at Haldorsen(Frp) (AMTA 28 juli) reiser debatt om boligbyggingen på Nesodden.(Kommer mer om dette) Han tror tydeligvis at vårt ønske om å ivareta det biologiske mangfoldet handler om å redde en «tilfeldig» sopp. Så lite kunnskap har store deler av kommunestyret om den naturen […]