Batteriferger – noen oppklaringer


 Jo Herringstad kommenterer Rødt sin interpellasjon om batteriferger. Han har misforstått en grunnleggende ting. RUTER har ikke utredet spørsmålet i det hele tatt. Det er hovedhensikten i vår interpellasjon å få RUTER til å gjøre det. Derimot har større firma, bant andre DNVGL (tidligere Veritas), utredet spørsmålet grundig, så det er bare lokale forhold (strømtilgang og ruteferkvens) som RUTER trenger å legge til kunnskapen som allerede finnes. Vi trenger miljø- og pengeregnskap på hva en slik overgang betyr.

0m el-ferger i første omgang skal komme for å ta forventet trafikkvekst eller om de skal erstatte eksisterende ferger, er et av de spørsmål som en slik utredning kan belyse. El-ferger er mest lønnsomt på relativt korte strekninger med stor trafikk. Ellers er det et norsk valg om vi skal bruke vår el-kraft til å erstatte forurensende transport hjemme eller selge strømmen ut av landet.

Kjellaug Myhre og Geir Christensen
Rødt