Barnehageplass til alle barn?


Mange foreldre blir hvert år overrasket over at det de tror er rett til barnehageplass har mange hull. Flytter du til Nesodden, eller har barn født på «feil tidspunkt» i forhold til søknadsfrister, kan det gå mange måneder hvor du står uten barnehageplass til barnet og uten rett til permisjon fra jobben. I tillegg var det i år mange klager om barn som fikk barnehageplass langt hjemmefra. Årsaken er at Nesodden kommune utnytter alle smutthullene i lovverket til det yttereste. Slik slår den ekstreme sparepolitikken ut.

Rødt har stilt følgende forslag til kommunestyremøtet 30 august:

Vi ber om at kommunedirektøren i budsjettframlegg for 2024 legger fram tall for kostnader ved å

– Innføre rullerende opptak slik at alle barn får rett til barnehageplass fra de fyller 1 år.

– Innføre rett til barnehageplass i egen skolekrets

Kommunedirektøren bes prøve å få disse kostnadene inn i budsjettframlegget.

Flere som støtter?

Det er flere partier som skriver i valgprogrammene om de samme problemene som Rødt tar opp her: I valgprogrammet til Høyre står bl.a:

«Arbeide for løpende barnehageopptak gjennom året» og

«Høyre ønsker også å opprettholde et nært barnehagetilbud på Nesodden. Dette er viktig for at barna skal bli godt kjent med nærmiljøet sitt, redusere pendling med bil og gi hver enkelt familie mer tid til hverandre i en hektisk hverdag.»

Vi utfordrer Høyre og de øvrige partiene:

Vil dere støtte Rødt sitt forslag?

Geir Christensen