Bolek Aleksandersson


Om Bolek Aleksandersson

Lærer og barnevernsstudent fra Nesodden.

Omsorg og trygghet

Skolens øverste mandat er å gi omsorg og trygghet. «Omsorg er nødvendig fordi barn ikke kan innfri ordinære krav til sosial deltakelse. Barnet må få tilførsel og assistanse, fordi det er barn. Barnet settes gradvis i stand til å innfri mer allmenne sosiale krav og forventninger, og blir gjennom dette […]