admin


Rødtnytt September 2019

Vi vil gjøre slutt på styret til Høyre og Arbeider­
partiet og bytte ut Adland og Wickholm med ledere
som bidrar til åpenhet og deltagelse. I denne avisen
får du presentert en del av Rødt sine viktige saker.


Rødtnytt August 2019

Vi vil gjøre slutt på styret til Høyre og Arbeider­
partiet og bytte ut Adland og Wickholm med ledere
som bidrar til åpenhet og deltagelse. I denne avisen
får du presentert en del av Rødt sine viktige saker.


Rødtnytt Akershus August 2017

Til tross av at Akershus er et lite fylke tett
rundt hovedstaden er vi blant de som kjører
mest bil. For Rødt i Akershus er det viktig at
de store satsningene på samferdsel i fylket ikke
skal legge opp til en økning i privatbilisme,
men heller sørge for at flere bruker


Kjellaug Myhre i Amta 12.08.2015

Under tittelen: Kryss-rabulisten Må det gå menneskeliv før det gjøres noe med Oksval krysset og krysset på Skogheim? Spør Rødts toppkandidat på Nesodden, Kjellaug Myhre. Den tidligere diplomaten, som vedgår at hun er konfliktsky. Men likevel lister opp en lang rekke kampsaker! PDF versjon kan leses her


Nye websider! Hurra!

Vi har nå fått satt opp nye websider med WordPress på et webhotell og et domenenavn vi selv kontrollerer. Dette vil gjøre det mye enklere å vedlikeholde og videreutvikle sidene fremover. Mye av innholdet fra de gamle sidene er allerede flyttet over, men de gamle sidene er også arkivert her. […]


Rødtforslag til kommunestyremøtet 12 Juni 2014

57 Interpellasjoner Grendehuset Vedtaksforslag: Rådmannen bes leie ut ledige lokaler for skoleåret 2014/15 i Grendehuset snare 60 Status og mål i økonomiarbeidet 1. tertial: Endringsforslag: Punkt 3 (helårseffekter) utgår. 61 redegjørelse for innsparinger Endringsforslag: punkt 1: Ansettelesstoppen oppheves. Varige stillinger tilsettes fast. Stillinger vedtatt i budsjettet ansettes. Punkt 2: Vaktmesterstilling […]


Rødtforslag kommunestyremøte 21 juni 2013

Interpellasjon Eventuelt forslag til vedtak: Kommunestyret ber rådmannen bekjentgjøre kommuneplanens innhold om ytringsfrihet. (Åpenhet mellom ansatte, innbyggere og politikere er et bærende prinsipp. Ansatte har rett og plikt til å informere om forhold som er av betydning for brukere og ansatte.) 052 Plan for fysisk aktivitet.. Støtter innstillingen med følgende […]


En menneskerett å bo…

«Det er over 100 personer som står på vent på boligkontoret i kommunen. Og over 30 som står på vent i rusomsorgen. 5 personer er helt uten bolig.» Skriver Ole N. Strømnes i AMTA 5. november. Han bor selv bor på Løesfeltet Han setter oppmerksomheten midt inn i den voksende fattigdommen […]


Blomsterveien barnehage skal gjenåpnes

  Att og fram er dobbelt så langt!   Halvannet år etter at kommunestyret med Høyres og Aps stemmer vedtok å nedlegge Blomsterveien barnehage, er det klart for gjenåpning etter siste vedtak i kommunestyret. Blomsterveien åpner i gamle lokaler over sommeren 2014. Når kommunen får planlagt, bygges den om til 4-avdelings […]