Arbeiderpartiet en drivkraft for OPS(Offentlig-privat samarbeid) om omsorgsboliger


Arbeiderpartiet har vært en av drifkreftene bak OPS-løsningen. I formannskapet sa Nina Sandberg: «Vi er klar over at det kan bli dyrer på sikt, men trenger boligene.  Vi går for løsningen fordi det gir oss en mulighet tilby gi innbyggerne et tilbud vi ellers ikke kunne gi.»  

Nina SandbergVi har prøvd å spørre Sandberg om hvorfor det er mindre belastende for kommuneøkonomien og betale dyrt til Norske Helsehus enn å ta opp et rimelig husbanklån selv. Dette har hun så langt ikke svart på.