APs selvskryt


AP er særdeles dyktige på selvskryt om ting det er politisk enighet om og som de ansatt i kommunen får til. Dalen Giske  har et langt skrytinnlegg i AMTA 26. mars hvor han påstår at AP oppfyller løfter.  Problemet er at han verken beskriver løftene eller er særlig tydelig på hva han oppfyller.  

HYPERLINK «http://roedt.blogspot.no/2013/04/aps-selvskryt.html» APs selvskryt

AP er særdeles dyktige på selvskryt om ting det er politisk enighet om og som de ansatt i kommunen får til. Dalen Giske  har et langt skrytinnlegg i AMTA 26. mars hvor han påstår at AP oppfyller løfter.  Problemet er at han verken beskriver løftene eller er særlig tydelig på hva han oppfyller.  

 

Han har rett i at noen små grep er gjort på ungdomsområdet:

Det er bevilget litt av svært knappe oppussingsmidler til ungdomsklubbene.  AP har ikke vist noen vilje til å ta ansvar for kommunens eiendomsmasse og få vedlikeholdet opp på et forsvarlig nivå. Men ungdomsklubbene har fått litt.(300 000 kroner som engangssatsing)

Støtten til lag og foreninger har økt med 100 000 årlig.

300 000 i friske lønnsmidler årlig til ungdomsarbeid (eller ca 1/2 stilling)- etter forslag fra rådmannen, er kanskje viktigst og det var tverrpolitisk enighet om tiltaket. Det er grunn til å skryte av kommunens ungdomsarbeidere, men kanskje ikke noe AP bør ta æren for?

Oppfyller valgløftet?

Alt bra, men svært langt unna APs valgløfte.  Siden ungdomsarbeidet ligger under kultur så siterer jeg fra APs valgløpeseddel:

«Sammen skal vi skape Kulturløft Nesodden   Vårt mål er at 10 % prosent av brutto kommunebudsjett skal gå til kultur i løpet av en fireårsperiode.»

På budsjettet skriver rådmannen 2% eller ca  19,5 millioner. Hvis AP skal oppfylle valgløftene må de skaffe fram 70-80 millioner  i økinger de neste 2 årene.  

Litt på hæla?

Etter som kultur og ungdom er APs virkelig store satsingsområde, kan velgerne sikkert forestille seg hvordan det står til på andre områder.

 

Geir Christensen

Rødt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *