AMTA med useriøs meningsmåling


Argumenterende spørsmål om legevakt.

«AMTA har akkurat fått gjennomført en ny meningsmåling. Der presterer de å påstå at lokal døgnlegevakt vil koste kommunen 4 millioner ekstra. Dette blir fastslått som et faktum, og du blir spurt om hvor kommunen skal ta pengene fra. En meningsmåling bygd på presentasjon av et svært omstridt «faktum» er en ganske spesiell form for politisk propaganda. Det hører med til historien at Lundefaret i AMTA 30/8 lanserte samme påstand. Jeg var intervjuobjekt og leverte mange argumenter for at legevakt kan drives for samme kostnad som interkommunale legevakter. Ingen av argumentene blir tatt med, jeg blir feilsitert og forespørsel om å få tilsvar blir avslått av Lundefaret. Leserbrev har i løpet av en uke heller ikke kommet på trykk.

Partipolitisk slagside

AMTA har under Lundefarets ledelse i mange valg fungert som propagandamaskin for Arbeiderpartiet. Det er fult lovlig for en avis, men fjerner ikke kravet til saklighet og objektivitet.
Å lage meningsmålinger bygget på løst baserte påstander er et nytt lavmål.
Kommunen kan organisere legevakt nokså fritt innenfor lovens bestemmelser. Vi kan velge å lage legevakt billigere eller dyrere enn det vi i dag betaler til Ski. De kommunene som har valgt egen legevakt mener selv de leverer et like godt tilbud som en interkommunal legevakt til samme pris.
Å påstå kjempekostnader fungerer som et forsøk på å skremme folk fra å støtte legevaktskravet. Det er en form for journalistikk vi burde slippe.»
Geir Christensen
Rødt