AMTA har et horn i siden


Jon%20Martin%20Larsen[1]I sitt forsvar for ordfører Sandberg og AP slår redaktør Larsen seg løs i lederen i AMTA10/8 kalt «Mannen i hornet»:

Han vil hjelpe Sandberg å unngå Christensen , «som for mange i lokalmaktens korridorer på Tangen nesten ikke er til å holde ut med sin aktivisme og ustanselige kritikk.»

Larsen er litt tidlig ute med å henge meg i et horn. Riktignok er jeg bestefar, men hornet er for syvende far i huset. Der mangler det fire generasjoner enda. Etter 8 år i lokalpolitikken hører jeg også der til nybegynnerne. Jeg har meddelt kommunestyret at jeg antakelig ikke tar mer enn 7 perioder til. Hornet må nok vente 20-30 år.

Larsen gjør et nummer av at jeg står på 4. plass på Rødts liste og derfor kanskje ikke blir valgt. Rødt er et parti med mange svært gode kandidater. Rødt ønsker rullering av verv. Vi overlater til velgerne å bestemme hvem av Rødts 6 kumulerte kandidater som skal få plass i kommunestyret.

Som den selvopptatte mannen jeg er, drømmer jeg om å klone meg selv. Det viktige spørsmålet velgerne avgjør 14. september er om det blir 2, 3 eller 4 kommunestyremedlemmer som «for lokalmaktens korridorer nesten ikke blir til å holde ut».

Larsen viderebringer også Aps våte drøm om at Rødt vil isolere seg selv. Det høres litt ut som den engelske avisen som skrev om stormen i den engelske kanalen: «kontinentet isolert».

Larsen bør lytte til litt flere kilder enn Sandberg.

Kan Larsen og APs uro handle om at Rødt viderebringer viktige krav fra innbyggere inn i kommunestyret?

  • Om døgnlegevakt
  • Om brøyting av velveier
  • Om den profittbaserte ødeleggelsen av Nesoddens biologiske mangfold
  • Om ordføreres støtte til KS mot lærerne under streiken i fjor?
  • Om innbyggernes innsyn og mulighet til å bestemme?
  • Om de uverdige køene til Nesoddtunet.

For å nevne noe.  Kanskje fordi Rødt faktisk gjør mer enn å prate?

Godt valg

Geir Christensen

ps – I følge AMTAs meningsmåling mangler Rødt ca. 70 stemmer på å få tre representanter.

ps 2 – Vil du være med og gjøre det til «nesten ikke til å holde ut for for mange i lokalmaktens korridorer på Tangen»?

Meld deg inn i Rødt!

http://rødt.no/innmelding/Mannen i hornet