Dagsarkiv: 07/12/2023


Spørsmål og svar om eldrebølgen i Nesodden kommune:

Spørsmål Hvorfor beregner kommunedirektøren veksten i brukere av hjemmestjenester så mye lavere enn veksten i antall innbyggere over 80? Hva er begrunnelsen for anslåtte brukertall? Bemanningen øker ikke i takt med økningen i antall innbyggere over 80 Hvilken betydning vil denne redusksjonen i tilbud ha for kvaliteten på tjenestene? Hva […]