Dagsarkiv: 11/08/2023


Slik stemte Rødt og FrP forskjellig

Partiforskjeller: For å se forskjellene mellom alle partiene i kommunestyret se:https://nesodden.roedt.no/hvem-stemte-hva/ . Se også enkeltsakene på denne siden.Enighet: Det finnes omstridte saker i kommunestyret hvor Rødt og FrP har vært enige. Sykehjem til Fagerstrand, Bomfri innfartsvei til Nesodden, mot å utsette Myklerud skole og for fortsatt kommunalt vedlikehold av veilys […]


Slik stemte Rødt og MDG forskjellig

Partiforskjeller: For å se forskjellene mellom alle partiene i kommunestyret se: https://nesodden.roedt.no/hvem-stemte-hva/ . Se også enkeltsakene på denne siden Enighet: Av omstridte saker i kommunestyret hvor Rødt og MDG har vært enige er: Mange av utbyggingssakene og miljøforbedringer til kommuneplanen.


Slik stemte Rødt og AP forskjellig

Partiforskjeller: For å se forskjellene mellom alle partiene i kommunestyret se: https://nesodden.roedt.no/hvem-stemte-hva/. Se også enkeltsakene på denne sidenEnighet: I de store sakene utbyggingsspørsmål og økonomi er Høyre fremdeles AP sitt nærmeste part. Rødt og AP er uenige i mange av de omstridte sakene i kommunestyret.


Slik stemte Rødt og SV forskjellig

Partiforskjeller: For å se forskjellene mellom alle partiene i kommunestyret se: https://nesodden.roedt.no/hvem-stemte-hva/. Se også enkeltsakene på denne siden. Enighet: Av omstridte saker i kommunestyret hvor Rødt og SV har vært enige er: Mange av utbyggingssakene og miljøforberinger til kommuneplanen. Motstand mot å legge kommunale eiendommer ut til aksjeselskap, mot å […]


Slik stemte Rødt og Høyre forskjellig

Partiforskjeller: For å se forskjellene mellom alle partiene i kommunestyret se: https://nesodden.roedt.no/hvem-stemte-hva/ Se også enkeltsakene på denne siden. Enighet: Det tradisjonelle samarbeidet med AP har fortsatt. I den økonomiske politikken og i utbyggingsspørsmål er enigheten stor. Men som «opposisjonsparti» har Høyre noen ganger stemt populistisk. Eksempler er Myklerud skole og […]