Dagsarkiv: 06/09/2019


113 – Når minuttene teller!

De fleste som har hatt et hylende barn skrikende i smerte i en taxi på vei til legevakten i Ski forstår behovet for en legevakt i nærområdet. Det gjør også de fleste andre som må vente en halvtime på taxi når behov for hjelp er uutholdelig. Det finnes nesten ikke […]


Psykisk helse og rus: Nytt lavterskeltilbud?

I siste møte før sommerferien vedtok kommunestyret en egen plan for psykisk helse og rus for perioden 2019-2023. Det som er radikalt nytt og positivt i denne planen er brukerperspektivet: «Med tanke på brukerperspektiv og brukermedvirkning ønsker kommunen å legge til rette for et lavterskeltilbud etter modellen «Stangehjelpa». I denne […]


Kunsten å lytte

I politisk administrasjon av en kommune representerer hvert parti en del av befolkningen, og hvert parti skal forsøke å belyse hvordan deres del av befolkningen ønsker at samfunnet skal fungere. Livet fortoner seg forskjellig for oss mennesker, og derfor trenger vi flere partier. Det som er viktig for meg, der […]